600+ İSTİHDAM
%218 BÜYÜME HIZI
%100 ÖZ SERMAYE

Sürdürülebilirlik

Dünya, yaşadığımız ülke, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için sürdürülebilirliğin önemini biliyoruz. Sürdürülebilirlik başlığı altında; kapsayıcılık, fırsat eşitliği, iş etiği ve yolsuzlukla mücadele temel mücadele alanlarımızdır. Pro Bono uygulamalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve risklerini izleme ve azaltma çabalarımızla da sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynak tüketimimizi azaltmaya, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye özen göstermekteyiz. Fırsat eşitliği ve Gelir adeleti, toplum, iş ortakları ve çalışanlarımız ile ilişkilerimizi düzenlerken merkeze aldığımız değerlerdir. Bu çerçevede Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamış bulunmaktayız.