600+ İSTİHDAM
%218 BÜYÜME HIZI
%100 ÖZ SERMAYE

Çeşitlilik & Kapsayıcılık Fırsat Eşitliği

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, bizim vazgeçilmez bir parçamızdır. Kurumların, ne kadar farklı kültür ve bakış açılarına sahiplerse o kadar başarılı olabildiğine inanmaktayız. Ana hedefimiz hem kadınlara hem de erkeklere eşit fırsat ve gelişme imkanı sağlamaktır. Bu hedefimiz, Çeşitlilik & Kapsayıcılık konularında öncülük yapmamızın temel itici gücümüz olmasının yanı sıra, yetenek havuzumuzu büyütmemize ve pazardaki güçlü itibarımızı güçlendirmemize katkı sağlamaktadır. Fırsat eşitliğinin 6 alanına odaklanmaktayız. Yaş
Engellilik
Etnik Köken & Kültür
Cinsiyet
Din
Cinsel kimlik
Holding olarak, çeşitliliği ve eşitliği yücelttiğimiz çalışma ortamları yaratmaya, her bireyin eşsizliğini kutlamaya ve duyulacak tüm sesleri teşvik etmeye devam edeceğiz.