600+ İSTİHDAM
%218 BÜYÜME HIZI
%100 ÖZ SERMAYE

İş Ettiği & Yolsuzlukla Mücadele

Topluluk, iş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Yasa ve düzenlemelere tam uyumun hedeflendiği, evrensel insan hakları ilkelerini destekleyen, kurumsal vatandaşlığı temel bir anlayış olarak benimseyen iş yapış biçimi ise topluluğun yönetim anlayışın tezahürüdür. Evrensel değerleri ve ülkesinin kalkınmasını öncelik edinen ve bu bağlamda sürekli artı değer yaratan topluluk; herhangi bir siyasi düşünceyi benimsememeyi, siyasi kurum ya da kişilere maddi, ayni veya manevi destek vermemeyi prensip edinmiştir. Topluluk şirketlerinin yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları konusunda düzenli eğitilmekte ve denetlenmektedir.