600+ İSTİHDAM
%218 BÜYÜME HIZI
%100 ÖZ SERMAYE

Küresel İlkeler

145 farklı ülkeden 10.000 kurumsal katılımcı ve paydaşın imzasının yer aldığı, Dünya genelindeki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC), Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen evrensel olarak kabul edilmiş prensiplere dayalı ilkeler bütünüdür. Küresel İlkeler Sözleşmesi; şirketlere, strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk yapmama çerçevesindeki evrensel prensiplere uyumlu hale getirmeleri ve toplumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik aksiyon almaları için çağrı yapıyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, özel sektör kuruluşlarını, aşağıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uymaya çağırıyor: Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi İnsan Hakları İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı Çalışma Standartları İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli Çevre İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli Yolsuzlukla Mücadele İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı Taraf olmanın tamamen gönüllülük esasına bağlı olduğu Sözleşme’ye Şekerlisoy Topluluğu 6 Nisan 2020 tarihinde imza atmıştır. Bu imza ile Şekerlisoy Topluluğu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olarak yukarıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağı ve bu çerçevede toplumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik aksiyon alacağı taahhüdünde bulunmuştur. www.unglobalcompact.org